Velkommen til vår nye Webside.

1. september 2011 — Av: moibygg

Vi har de siste månedene hatt et nært samarbeid med Gevir As. Med proffesjonell hjelp har vi produsert denne siden.

Vi har også laget ny logo. Tiden var kommet til å samkjøre alle tre firmaene. Med en felles logo, blir markedsføringen mer synlig utad. Alle ansatte skal gå med samme klær, alle biler skal dekoreres likt osv.