Nybygg

Moi Bygg AS har kompetanse og erfaring både som del- og totalentreprenør på ulike typer nybygg til privat- eller næringsformål. Reising av nybygg krever nøye planlegging, og derfor er det viktig at vi kommer tidlig på banen. Først da kan vi sikre at prosessen fra tomtebefaring til ferdig levert bygg blir mest mulig optimal for alle involverte parter.