Asbestsanering

Det er strenge regler for fjerning og håndtering av asbestholdige materialer, som eternittplater eller gamle asbestisolerte rør, på grunn av helserisikoen forbundet med denne typen arbeide. Moi Bygg AS har de nødvendige godkjenninger til å håndtere asbestholdig avfall ved asbestsanering både ute og inne.